Aile Hekiminizi Erken Tanıyın
27 Haziran 2019

                Aile hekiminizi tanımıyorsanız bir an önce gidin ve tanışın. Aile hekiminiz sadece hastalığınızda değil her zaman yanınızda olacaktır.

            Aile hekiminin görev yaptığı aile sağlığı merkezlerinde teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve koruyucu sağlık hizmetleri sunuluyor. Sağlığınızla ilgili danışmanlık ve rehberlik hizmetleri veriliyor. Ayrıca laboratuvar hizmetleri yanında gebe, bebek ve lohusa izlemleri de yapılıyor. Bağışıklama programı yanı sıra diğer aşılama çalışmaları da aile sağlığı merkezlerinde yapılıyor ve takip ediliyor.

            Bakanlığımızın yürüttüğü kanser erken teşhis ve tarama programı sayesinde kayıtlı bireylerin erken teşhisi sağlanarak hastanelerin iş yükünü azaltmak, tedavi için harcanan maliyeti düşürmek ve en önemlisi bireyin hayatını kurtarmak hedeflerimiz arasındadır.

            Koruyucu sağlık hizmeti kapsamında diyabet (Şeker hastalığı), hipertansiyon  gibi kronik hastalıkların takibinin yapılmasını sağlayarak, hastanelerin iş yükünü azaltmak ve daha erken dönemde tanı konulmasını sağlamak imkanı bulunmaktadır. Aile hekimi yatalak ya da ağır özürlü hastasını evde takip ederek evde sağlık hizmeti sunmaktadır.

            Vatandaşlarımız Aile hekimliği hizmetlerini etkin kullanırsa, hem hastanelere yığılmaları önlemiş hem uzun randevu sürelerinin önüne geçilmiş olur.

            Antalya, Aralık 2010’da aile hekimliği uygulamasına geçti. Halen 253 Aile Sağlığı Merkezinde 774 Aile Hekimi Birimi var.  Aile hekimi başına 3.147 hasta düşüyor. Ayrıca 339 köye mobil gezici sağlık hizmeti veriliyor.   Bakanlığımızın hedefi hekim başına düşen nüfusu 2000’lere kadar çekmek. Böylece aile hekimlerimizin hastaya ayıracağı zamanı daha da arttırmak.

            Aile Hekimlerimiz; sağlık danışmanlığı hizmetinin en kolay alınabileceği müracaat yerlerimizdir ve en önemlisi de aile hekiminden alınan bütün hizmetlerin ücretsiz olmasıdır.

            Aile hekiminin asıl görevi koruyucu sağlık hizmetini bireye sunmak ve kişinin sağlığını geliştirmeye yönelik önlemler almasını sağlamaktır. Aile hekimi, genellikle kendisine kayıtlı bireylerin ikametlerine yakın ve kolay ulaşılabilir konumdadır. Bu durum aile hekiminin hizmet verdiği toplumu her yönüyle tanıması; aile, çevre ve iş ilişkilerini değerlendirmesine imkan sağlamaktadır. Dolayısıyla herkesin yılda en az 1 defa aile hekimini ziyaret etmesi gerekmektedir unutmayalım Aile hekiminiz sadece hastalığınızda değil her zaman yanınızda olacaktır.