Klinik Hakkında
29 Eylül 2023

           ÜROLOJİ POLKLİNİĞİ

           Üroloji, kadın ve erkek üreme organları ile idrar yollarını inceleyen tıbbî bilim dalıdır. Böbrekler, mesane, üreterler, üretra, penis, testisler, skrotum ve prostat bezi gibi organlara ilişkin görülen tüm hastalıkların tanı ve tedavi sürecini incelemektedir. Üroloji, hem idrar yollarında oluşan enfeksiyonu hem de üriner sisteme ait cerrahî girişimleri bünyesinde toplar. Üreme sistemini ve idrar yollarını ilgilendiren hastalıkların hepsine verilen isim "ürogenital bozukluklar" olarak bilinmektedir.
Üroloji sistemi, özellikle erkeklerde üreme ve boşaltım sistemi ile ilgilenmektedir. Kadınlarda ise daha çok boşaltım sistemi hastalıklarını ele almaktadır. Kadınlarda üreme sistemi iel boşaltım sistemleri bir bütün haline incelenmesi gerektiği için üroloji, kadın hastalıkları uzmanı ile birlikte çalışmaktadır.
Üroloji kendi içerisinde alt bilim dallarına ayrılır. Bunlar androloji, pediatrik üroloji, kadın ürolojisi, nöroüroloji, endoüroloji ve üroonkoloji olarak sayılabilir.

           Üroloji Hangi Hastalıklara Bakar?
           Üroloji kadın, erkek ve çocuklarda idrar yolları ile erkek üreme organlarını içeren hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenen cerrahî bir uzmanlık alanıdır. Üroloji, şu tür hastalıkların tedavisi ile ilgilenmektedir:
Üroloji Erkeklerde Neye Bakar?
Böbrek, penis, testis, mesane, böbrek üstü bezi ve prostat bezi kanserleri,
Kısırlık,
Böbrek ,üreter  ve mesane taşları
Böbrek hastalıkları,
Prostatit (prostat bezi iltihabı),
İdrar yolu enfeksiyonları (UTIs),mesane hastalıkları,
Kr.prostatit
Skrotumdaki genişlemiş damarlar ya da varisler,
Erken boşalma,
İktidarsızlık,
Testislerde ağrı

            Üroloji Kadınlarda Neye Bakar?
Mesane, böbrek ve böbreküstü bezleri kanserleri,
Aşırı aktif mesane,
Mesanenin vajinaya bırakılması ya da mesane prolapsusu,
ÜRİNER SİSSTEM TAŞLARI
İnterstisyel sistit,(KRONİK SİSTİT)
İDRAR YOLU İLTİHAPLARI
İdrar kaçırma

             Üroloji Çocuklarda Neye Bakar?
idrar kaçırma,
İdrar yolu yapısı ile ilgili problemler ile tıkanıklıklar,
İnmemiş testis varlığı,
Sünnet derisinde şişlik ve/veya kızarıklık,
Penis hastalıkları

             Ürolojik Testler ve Cerrahi Girişimler
Ürolojik problemlerde hastanın genel sağlık durumu incelenir ve hastalığın daha detaylı incelenmesi için bazı testler istenebilir. Genellikle yapılan testler şunlardır:
Hastalığın tam olarak yerinin belirlenmesi için MRI taraması ya da BT taraması,
Ultrason (Doppler USG, transrektal USG, üriner USG),
Enfeksiyon risklerine karşı idrar testi,
X ışınları yardımı ile mesaneye ait çekilen sistogram,
İdrar yolunun görüntülenebilmesi için gerekli sistoskop kullanımı,
Kanser riskine karşı biyopsi,
Üriner sistemin incelenmesi için gerekli kan testleri,
Prostat spesifik antijen (PSA) testi,
İdrar akışı (urin flow) testi,
Rektal tuşe muayenesi.

            Gerekli testler yapıldıktan sonra tedavi sürecinde cerrahî girişim gerekebilmektedir. Hasta tedavilerinde genellikle uygulanan operasyon teknikleri şunlardır:

Klasik operasyonlar (böbrek, mesane, idrar yolları, prostat, testis hastalıkları),
Üriner sistem taşlarının Laser ve pnömotik litotrıptör ile kırılması
Perkütan taş cerrahisi (böbrek taşları)
Laparoskopik ameliyatlar,
Endoskopik ameliyatlar,(kapalı prostat, üreter  ve mesane ameliyatları)
Varikoselektomi.