Klinik Hakkında
28 Eylül 2023


                 Psikiyatri polikiliniğimiz de 18 yaş ve üzeri kişilerin psikiyatrik rahatsızlikları için gerekli tanı ve
tedavinin  düzenlenmesi  , takiplerin yapılmasını sağlamaktayız . Kapalı  psikiyatri servisimiz olmaması
nedeni ile  yatarak tedavi hizmetimiz bulunmamaktadır .