Klinik Hakkında
27 Eylül 2023

               
                   Kardiyoloji birimimizde , elektrokardiyografi  transtonasik  ,ekokardiyografi ,efor testi, ritim holter monitorizasyonu ,
tansiyon holter monitorizasyonu gibi tetkiklerin ışığında  , hipertansiyon , belirli aritmi hastalıklarının tanı ve tedavileri
yapılabilmektedir.

                  Kalp yetmezliği , koroner arter hatalığı gibi hastalıkları bulunan hastalarımızın tetkik ve tedavileri yapılabilmektedir .