Klinik Hakkında
28 Eylül 2023

 
                 Polikliniğimizde göz sağlığı, yaşam kalitesi açısından oldukça büyük öneme sahiptir. Bazı göz hastalıkları erken
dönemde tedavi edilmediklerinde ilerleyerek görme kaybına varan kalıcı hasarlara neden olabilir. Bu nedenle düzenli
göz muayenesi yaptırmak ve gözlerdeki olası hastalıkları ilerlemeden tespit etmek büyük önem taşır. Sağlıklı insanlar
yılda bir kez göz taramasından geçmeli, göz sağlığına ilişkin herhangi bir şikayeti bulunanlar Göz Sağlığı ve Hastalıkları
bölümüne muayene olmalıdır.
               Polikliniğimiz de konjenktivit ,kuru göz ,glukomin , üveit , katarakt , pterjium , dermotoşalazis , göz yaşı kanal
tıkanıklığı  , şalazyon ,preseptol selülit işlemleri yapılmaktadır .