Klinik Hakkında
28 Eylül 2023


              Göğüs Hastalıkları solunum yolu ve akciğer hastalıklarının tanı ve tedavisine yönelik poliklinik
hizmeti ile yatan hasta takip ve tedavi hizmeti sağlamaktadır.

              Tedavi edilen başlıca hastalıklar 

  • Astım
  • Kronik obstruktif Akciğer hastalığı (KOAH)
  • Soğuk algınlığı , Grip , Bronşit , Trakeit , Pnömani ...  gibi akut enfeksiyonlar
  • Bronsektazi  , Kronik Bronşit  , Tüberküloz 
  • İnsterstisyel Akciger Hastalıkları 
  • Akciğer Kanseri dir.