Klinik Hakkında
26 Eylül 2023                 Enfeksiyon Hastalıkları Birimimizde viral , bakteriyel ve parazitler enfeksitasyonların tanı ve tedavisi yapılmaktadır.
Hepatit B, Hepatit C, HIV gibi kronik seyredebilen bulaşıcı hastalıklardan korunma konusunda bilgilendirme ve tedavi
hizmeti verilmektedir.