Klinik Hakkında
03 Ekim 2023


Dahiliye olarak da bilinen iç hastalıkları polikliniği ve kliniğinde, hipertansiyon, diyabet, tiroid hastalıkları, kolesterol, böbrek hastalıkları,
kansızlık ve kan hastalıkları,  mide ve bağırsak hastalıkları için tedavi verilmektedir. Hastalara ameliyat veya operasyon yapılmadan ilaç
tedavisi veya yatış yapılıp takipleri yapılır. Bazı hastaların muayenesi sonrası hekim tarafından uygun görülen tıpta ileri uzmanlık gerektiren
polikliniklerine yönlendirme için hasta yeşil listeye kaydedilir. Yeşil listedeki bölümler takip gerektiren bölümlerdir.

 

Endokrinoloji

Gastroenteroloji

Hematoloji

İmmünoloji ve Allerji

Nefroloji

Onkoloji

Romatoloji