Klinik Hakkında
27 Eylül 2023


Çocukların her türlü Viral  Bakteriyel Enfeksiyonlarına , Çocuk Gelişimlerine , Yeni doğan beslenmesi üzerine hasta yakınlarını
bilgilendirip gerekli tanı ve tedavi uygulamaktayız. Gerek görüldüğü taktirde yatarak veya ayaktan  tedavi edilmesine yönelik
hizmet vermekteyiz .