Klinik Hakkında
27 Eylül 2023


Anestezi polikliniğimizde preoperatif hasta bakısı , muayenesi yapılmakta , tedavisi düzenlenmekte
gerekli konsültasyonları  yapılmakta ve operasyon için hazırlık yapılmaktadır.