Kalite Yönetimi
17 Ocak 2024

KP.jpg

     Serik Devlet Hastanesi olarak;

  • Hastanemizin en üst yetkililerince belirlenmiş tüm eğilimler ile "HASTA VE ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ" ve "SÜREKLİ İYİLEŞTİRME" olarak kalite politikamızı özetleyebiliriz.
  • Hastalarımızın ve çalışanlarımızın beklentilerini en üst düzeyde karşılayan ve çalışanlarımızın çalışmaktan onur ve gurur duyduğu,
  • Hizmet sunumunda Kalite yönetim sisteminin gereklerine uyan,
  • Sosyal sorumluluklarının bilincinde topluma en üst düzeyde katkı sağlayan hastane olmak ana politikamızdır.


KALİTE YÖNETİMİ

a)      Görevi : Güncel kalite standartları çerçevesinde ihtiyaçların belirlenilip eğitim , araştırma ve iyileştirme çalışmalarını gerçekleştirmek.

b)     Amir ve Üst Amirleri : Başhekim, Başhekim Yardımcısı

c)      Sorumluluk ve İlişkileri : Hastanedeki Kalite Yönetim Sisteminin SKS uygun olarak hazırlanması, uygulatılması düzenli olarak denetlenmesi, düzeltici
faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve Kalite Yönetim Sistemindeki gelişmelerin uygulanmasından sorumludur.

d)     Dikey – Yatay Koordinasyon ve Entegrasyon Noktaları : Kalite Yönetim Birimi, İdari Mali İşler Müdürlüğü, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü, Tüm birimler

e)      Görev Yetki ve Sorumlulukları :

·         Hastanemizde kalite yönetim sistemi mantığını benimsemek, sağlamak, yürütmek ve devamlılığını sağlamak

·         Kalite yönetim sistemi ile ilgili konularda yönetim ve ilgili kişilerle görüş alışverişinde bulunur.

·         Kalite yönetim Sistem çalışmaları ile ilgili eğitim faaliyetlerini koordine eder

·          Kalite yönetim Sistemi kapsamında bütün prosedür, talimat ve formların takip ve kontrolünü yapmaya yetkilidir.

·         SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.

·         Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder.

·         Öz değerlendirmeleri yönetir.

·         Güvenlik raporlama sistemine ilişkin süreçleri yönetir.

·         Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir.

·         Hasta ve çalışan memnuniyetlerinin ölçülmesine yönelik çalışmaları yönetir.

·         SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar.

·         Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir.

·         Sağlıkta kalite yönetim sistemindeki komitelerin çalışmalarına üye olarak katılır.

2) KALİTE BİRİM SORUMLULARI

a)      Görevi : Kalite Birim Sorumlusu

b)     Amir ve Üst Amirleri : Başhekim,  Başhekim Yrd. , Kalite Yönetim Direktörü

c)      Sorumluluk ve İlişkileri : Hastanedeki Kalite Yönetim Sisteminin SKS uygun olarak hazırlanması, uygulatılması düzenli olarak denetlenmesi,
düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve Kalite Yönetim Sistemindeki gelişmelerin uygulanmasından sorumludur.

d)     Dikey – Yatay Koordinasyon ve Entegrasyon Noktaları : Başhekim, Başhekim Yrd., İdari Mali İşler Müdürlüğü, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü,
Kalite Yönetim Birimi, Kalite Yönetim Direktörü,  Kalite Bölüm Sorumluları,

e)      Görev Yetki ve Sorumlulukları :

·         SKS çerçevesinde yürütülen çalışmalara katılır.

·         Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder.

·         Öz değerlendirmelerin yapılmasını ve yürütülmesine katkı sağlar.

·         Güvenli raporlama sistemine ilişkin süreçlere katılır.

·         Risk yönetimine ilişkin süreçlere katılır.

·         Hasta ve çalışan memnuniyetlerinin ölçülmesine yönelik çalışmalara katılır.

·         Kalite yönetim sistemi ile ilgili, birimi ilgilendiren doküman prosedür ve talimatların sürekli kullanılır halde olmasını temin eder.

·         Dokümanların güncelliğini takip eder.

·         Kalite yönetim Sistem çalışmaları ile ilgili eğitim faaliyetlerine katılır.

·         Kalite göstergelerine yönelik süreçlere katılır.

·         Sağlıkta kalite yönetim sistemindeki komitelerin çalışmalarına üye olarak katılır.