T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Serik Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Serik Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Görüntüleme Hizmetleri

Güncelleme Tarihi: 05/01/2020

RADYOLOJİ ÜNİTESİ

RÖNTGEN CİHAZI: Hastanemizde 1 adet konvansiyonel röntgen cihazı ve 1 adet seyyar röntgen cihaz 1 Adet C Kollu Seyyar Röntgen Cihazı ameliyathanede ve 1 Adet Acil Servisimizde Röntgen Cihazı ile hastalarımızın hizmetindedir.

EMAR -MR (1,5 TESLA):
 Emar cihazımız manyetik rezonans teknolojisinin ulaştığı en yeni özelliklere sahiptir ve kaliteli teşhis hizmeti verebilmenin haklı gururunu bize yaşatmaktadır.

BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT) : Radyoloji ünitemizde Spiral Bilgisayarlı Tomografi (BT) cihazı ile hizmet vermektedir.

ULTRASONOGRAFİ (US): Ünitemizde 1 adet US-Doppler US cihazı bulunmaktadır.

MAMOGRAFİ: Hastanemizde 1 adet Mamografi cihazı ile hastalarımıza hizmet vermekteyiz.

KEMİK DONSİMETRİ: Hastanemizde 1 adet Kemik Don simetri cihazı ile hastalarımıza hizmet vermekteyiz.

DİREKT (KONVANSİYONEL) RADYOLOJİK İNCELEMELER

Direkt radyolojik incelemeler 1895 yılında W. Conrad Roentgen  tarafından X ışınının bulunduğu andan sonra kullanılmaya başlanan ilk radyolojik tanı yöntemidir. Bu incelemeler hastaya hiçbir hazırlık gerektirmeyen incelemeler olup, daha önceden belirlenen yöntemlere göre klinisyen tarafından istenir, istenen bölgeye uygun pozisyon verilerek alınırlar. İncelenecek bölgenin özelliğine göre hastanın giysileri çıkartılır, bu bölge üzerinde metal cisimlerin (toka, küpe, kolye, düğme, kalem, saat, telefon, vb.)  bulunmamasına özen gösterilir. Yine incelenecek bölgeye göre (akciğer, direkt üriner sistem, vb.) hastanın kısa süre ile solunumunu tutması istenebilir. Tüm incelemelerde hastanın hareket etmeden durması gerekmektedir.

Hamilelik olasılığı bulunan hastaların, incelemeyi isteyen doktor ve radyoloji çalışanlarını bilgilendirmesi gerekmektedir.

EMAR -MR (1,5 TESLA)

Emar -MR (Manyetik Rezonans Görüntüleme) Nedir?

Manyetik Rezonans Görüntüleme büyük mıknatıslarla oluşturulan güçlü manyetik alan içinde radyo dalgaları kullanılarak belirli anatomik yapıları, diğer yapılardan net olarak ayırt etmek, sağlıklı ve hastalıklı dokular arasındaki farklılıkları saptamak ve tanımlamak için kullanılan bir tıbbi tekniktir. Bu özelliğiyle de çok küçük bebeklerde ve hamilelerde bile ( hamileliğin ilk üç ayında mutlak bir gereklilik olmadıkça tercih edilmez) tanısal amaçla güvenle kullanılabilen bir yöntemdir. Ayrıca Emar (MR) uyumlu anestezi cihazları yardımıyla kapalı yerde bulunma korkusu olan hastalarda, yaş olarak çok küçük çocuk ve bebeklerde, içeride hareketsiz kalamayacak hastalarda güvenli bir şekilde çekim yapılabilmektedir.

Emar (MR) Neden Çekilir?

Emar vücudun değişik bölgeleri için değişik amaçlarla uygulanabilir. Migren, baş ağrılarında, nörolojik rahatsızlıklarda, beyin tümöründen şüphelenilen hastalarda, epileptik nöbet geçiren hastalarda, göz, kulak, çene eklemi problemi olan hastalarda, omurga problemi, disk kaymaları ve disk fıtıklarında, omuz, diz gibi eklemler ve bağların değerlendirilmesinde, spor yaralanmalarında, kalp hastalıklarında, göğüs ve karın iç organ rahatsızlıklarında, kemik yapı rahatsızlıklarında MRG değerlendirme yapılabilir.

Radyoloji Bölümü’ndeki MR sistemi 1.5 tesla gücünde olup en son teknolojik gelişmeleri içeren bir cihazdır. Her bölge için yeterli ve özel programlarla donanmış bu cihazla;

 • Beyin, göz, iç kulak ve kulak yapıları, hipofiz, çene eklemi, beyin atardamar ve toplardamar sistemleri gibi kafa bölgesine yönelik incelemeler,
 • Boyun yapısı, gırtlar, yutak, tükürük bezleri, dil ve çevre yapıları,
 • Akciğerler, kalp ve kalple ilişkili büyük damarlar,
 • Karın içi organlar, alt karın bölgesi,
 • Boyun, sırt ve bel bölgesi omurga patolojileri,
 • Omuz, kol, dirsek, el bileği, el, kalça, uyluk, diz, bacak, ayak bileği ve ayak gibi uzuvların ve eklemlerin incelemeleri
 • Tüm vücut anjiografi
 • MR spektroskopi,
 • Kranial ve abdominal diffüzyon görüntüleme,
 • Perfüzyon MRG,
 • MRCP, MR pyelografi ve MR myelografi.
 • BOS akım çalışması,
 • Kinematik incelemeler,
 • Tüm vücut metastaz tarama
 • Dinamik doku ( karaciğer, meme, tümör ) MR
 • Bölgesel MR anjiografik incelemeleri

BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT)

Bilgisayarlı tomografi X ışını (röntgen) kullanılarak vücudun incelenen bölgesinin kesitsel görüntüsünü oluşturmaya yönelik radyolojik tanı yöntemidir. BT özellikle organların, yumuşak doku ve kemiklerin şekil ve yerleşimini oldukça net gösterir. Ayrıca BT incelemeleri hastalıkların ayırıcı tanısını yaparak tedavi yöntemlerini değiştirmektedir. İncelemenin kendisi tamamen ağrısızdır. İnceleme sırasında hastadan BT cihazının masasında hiç hareket etmeksizin yatması istenir. Yapılacak incelemenin türüne bağlı olarak hastaya kol damarlarından kontrast madde enjekte edilebileceği gibi kontrast madde içmesi de istenebilir. İncelemenin bu kısmı hasta için biraz rahatsızlık verici olabilir. Kontrast maddeler iyot içerdiği için bazı kişilerde allerjik reaksiyonlara neden olabilir. Hastanın inceleme öncesinde teknisyen ya da radyoloğa bu tür maddelere karşı daha önce allerjik bir reaksiyon gösterip göstermediğini ve eğer varsa başka maddelere karşı alerjisi olup olmadığını bildirmesi gerekir.

BT cihazları X ışınlarını kullanır. Hastanın güvenliği için en iyi şekilde yapılandırılmış olup inceleme sırasında maruz kalınan radyasyon miktarının en az düzeyde olması planlanmıştır. X ışınları anne karnında gelişmekte olan fetusa zarar verebileceğinden hastanın hamilelik şüphesi varsa bu konuda incelemeyi isteyen doktora  bilgi vermesi gerekmektedir.

İnceleme gününde eğer aksi belirtilmez ise randevu saatinden 4 saat önce başlamak üzere katı gıda yenmemelidir. Katı gıda alımının sınırlanması birçok tıbbi işlem öncesinde hastanın güvenliği için alınan bir önlemdir. Eğer inceleme abdomene ve özellikle gastrointestinal sisteme yönelik yapılacaksa hastanın 8 saat aç kalması gerekmektedir. Oral kontrastlı incelemelerde incelemenin 4 saat öncesinden itibaren kontrast madde içeren su verilen tarife uygun olarak içilir. Hasta randevu saatinde inceleme için BT odasına alınır. İncelenecek  bölgeye bağlı olarak vücuttaki metal objelerin çıkarılması istenebilir, incelenecek bölgenin yerleşimine göre hastaya masada pozisyon verilir.  Hastanın rahat etmesi önemlidir, çünkü inceleme süresince hastanın hareket etmemesi gerekir.

BT incelemeleri hastaların tıbbi problemlerine ve incelenecek vücut kısmına göre farklılıklar gösterir. Hastalığın tanısı için klinisyen tarafından istenen incelemenin nasıl yapılması gerektiğine radyolog karar verir. Örneğin eğer batın bölgesi incelenecekse göğüs alt kısmından pelvis üst kısmına kadar kadar olan kesim taranacaktır. Böyle bir inceleme süresince sizden görüntülerin bulanık çıkmaması için belli aralıklarla nefesinizi tutmanız istenecektir. Makina işlem süresince bazı sesler çıkarır. Hastanın üstünde yattığı masa her bir görüntü oluştuktan sonra bir miktar hareket edecektir. Ayrıca radyoloji teknisyeni ya da makina tarafından nefes tutup vermeyle ilgili hastaya sesli uyarılar yapılacaktır. Kimi incelemelerde işlem öncesinde veya sırasında doktor veya hemşire tarafından kontrast madde enjeksiyonu yapılabilir. Bu radyoloğun görüntüleri daha iyi değerlendirmesini sağlayacaktır. Eğer işlem sırasında veya kontrast madde enjeksiyonu sonrasında hasta bir rahatsızlık hissederse bunu radyoloğa veya  teknisyene bildirmelidir.İncelemeler hastaların klinik bulguları göz önüne alınarak her bir hasta için ayrı ayrı planlanır. Hastaya yapılan  BT incelemesi daha önce yaptırmış olduğu  bir BT incelemesinden farklıysa ya da inceleme sonunda ek görüntüler alma gereksinimi oluşur ise hastanın  endişelenmemesi gerekir. Başlangıcından bitimine kadar çekim süresi ortalama 15 dakikadır.Radyolog incelemesi yapılan kişinin hastalığıyla ilgili bir sonuca varmasını sağlayacak yeterli bilgiyi elde ettikten sonra inceleme sona erdirilir. Hasta incelemeden sonra herhangi bir kısıtlama olmaksızın normal günlük aktivitelerine devam edebilir.İncelemeler  konuda uzmanlaşmış radyolog doktorlar tarafından değerlendirilir ve daha sonra yazılı bir rapora dönüştürülerek hastaya teslim edilir. Eğer başka sorularınız varsa incelemenizi yapacak olan doktorlar ve radyoloji  teknisyenlerinden gerekli bilgileri alabilirsiniz.

MAMOGRAFİ

Mamografi memenin 2 tabaka arasında sıkıştırılarak röntgen filminin çekilmesidir. Günümüzde en önemli meme kanseri teşhis yöntemidir. Erken teşhis amacı ile belirli bir yaştan sonra düzenli olarak çekilmesi önerilmektedir.


ULTRASONOGRAFİ

Ultrasonografi (US) tetkiki ile vücudun değişik bölgeleri ses dalgaları kullanılarak görüntülenmektedir. Batın içi organlar, genital organlar, tiroid bezleri, meme dokusu, yumuşak dokular, kalça, gebelik değerlendirmesi US ile yapılabilmektedir.Ultrasonografide X ışını kullanılmaz. Bu nedenle gebelerde ve bebeklerde rahatlıkla kullanılabilir. Karın içindeki organların ultrasonografi incelemesi için erişkinlerde hastanın 8-12 saat süre ile aç kalması gerekir. 1 aylığa kadar bebeklerde emzirme süresi kadar, 5 yaşına kadar çocuklarda 4 saatlik, 10 yaşına kadar olanlarda 6 saatlik açlık yeterlidir. Ayrıca mesane, yumurtalıklar ve rahimin incelenmesi eğer karın üzerinden yapılacaksa hastanın idrarına sıkışık (mesanesinin dolu) olması gerekir. Bunun dışında başka bir hazırlık gerekmez.Hasta sırtüstü yatar. Cilt üzerine jel sürülür. "Prob" adı verilen cihaz ile karın içindeki organlar cilt üzerinden incelenir. Bugüne kadar gebelikte ve diğer incelemelerde gösterilebilen bir yan etkisi yoktur.

RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ (RDUS)

Renkli Doppler Ultrasonografi yöntemi ile bir organın veya damarının kan akımını inceleyebiliriz. Kan akımının miktarı, akımı engelleyen yapı varlığı, akımın normal yönde olup olmadığı değerlendirilebilir. Kol ve bacak damarları, karaciğeri besleyen damarlar, böbreği besleyen damarlar, boyun damarları, gebelerde anneye ve fetuse ait damarlar,erkeklerde testisleri besleyen damarlar, gözü besleyen damarlar; vücudun herhangi bir bölgesinde oluşan bir kitlenin damarlanması (kanlanması)  incelenebilir.
İnceleme öncesinde önemli bir hazırlık gerekmemektedir. Ancak karın içindeki bir organ (karaciğer, pankreas, böbrek v.b.) incelenecek ise hastanın aç olması, oluşabilecek gazı engelleyerek incelemenin daha kaliteli gerçekleşmesini sağlar. Bu nedenle karın bölgesindeki damarların incelenmesi için 1 aylığa kadar bebeklerde emzirme süresi kadar, 5 yaşına kadar çocuklarda 4 saatlik, 10 yaşına kadar olanlarda 6 saatlik ve büyüklerde 12 saat açlık gereklidir. Bu süre içerisinde sigara dahil hiç bir şey yenilip içilmez.

İnceleme sırasında, karın bölgesinin iyi incelenmesi için hastadan nefesini tutması istenir. Bunun için derin nefes aldıktan sonra olabildiğince hareketsiz kalıp, nefesi vermemek gerekir. Bu süre kişiye göre değişmekle birlikte ortalama 15-50 saniyedir.

Karın bölgesi incelemeleri dışında önceden bir hazırlık gerekmemektedir. İnceleme sırasında gözlük, saat, metal eşya gibi cisimlerin çıkartılması gerekmez. Ancak incelenecek bölgenin, probla temas alanının sağlanması için açıkta olması gerekir. Bu nedenle hasta masaya yattığı sırada, o bölgedeki giysiler soyundurulur. Renkli Doppler Ultrasonografi incelemesi, tıpkı Ultrasonografi incelemesinde olduğu gibi radyasyon içermeyen bir tanı yöntemidir. İnceleme sırasında damar içine ilaç verilmemektedir.

                                                           KEMİK DONSİMETRİ

Kemik dansitometresi, kemik yoğunluğu kaybını değerlendirmek ve kemik mineral kaybını ölçmek amacıyla uygulanan bir tarama testidir. Osteoporozun yani kemik erimesinin kesin olarak saptanabilmesi için DEXA adı verilen ve X ışınlarının daha da kuvvetlendirilmiş bir formu kullanılan cihazla yapılmaktadır. DEXA doğruluğu kanıtlanmış bir yöntem olmakla birlikte, uygulaması esnasında da herhangi bir ağrı acı hissedilmemektedir. Sıklıkla menopoz sonrası kadınları etkileyen ancak erkeklerde de görülebilen osteoporozun tanısında kullanılmaktadır. Osteoporoz, kemiklerin daha ince ve kırılgan hale gelmesine neden olan ve derece derece kalsiyum kaybıyla meydana gelen bir hastalıktır. DEXA aynı zamanda kemiklerin kırılma riskini de ortaya koyar. Eğer kemik yoğunluğu düşükse, kemik kırılganlığından korunmak adına it bit tedavi programı uygulanmalıdır. DEXA işleminin yapılması gereken durumlar; 60 yaş üstü, menopoz sonrası dönem, alkol ve sigara kullanımı, uzun süreli yatak istirahati, ailede osteoporoz öyküsü gibi durumlar olup, kemik taramasının yılda bir defa yapılması önerilir.