T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Serik Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Serik Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kalite Yönetim Birimi Ve Çalışmaları

Güncelleme Tarihi: 29/06/2018

KALİTE YÖNETİMİ

a)      Görevi : Kalite Yönetim Direktörü

b)     Amir ve Üst Amirleri : Başhekim, Başhekim Yardımcısı

c)      Sorumluluk ve İlişkileri : Hastanedeki Kalite Yönetim Sisteminin SKS uygun olarak hazırlanması, uygulatılması düzenli olarak denetlenmesi, düzeltici
faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve Kalite Yönetim Sistemindeki gelişmelerin uygulanmasından sorumludur.

d)     Dikey – Yatay Koordinasyon ve Entegrasyon Noktaları : Kalite Yönetim Birimi, İdari Mali İşler Müdürlüğü, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü, Tüm birimler

e)      Görev Yetki ve Sorumlulukları :

·         Hastanemizde kalite yönetim sistemi mantığını benimsemek, sağlamak, yürütmek ve devamlılığını sağlamak

·         Kalite yönetim sistemi ile ilgili konularda yönetim ve ilgili kişilerle görüş alışverişinde bulunur.

·         Kalite yönetim Sistem çalışmaları ile ilgili eğitim faaliyetlerini koordine eder

·          Kalite yönetim Sistemi kapsamında bütün prosedür, talimat ve formların takip ve kontrolünü yapmaya yetkilidir.

·         SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.

·         Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder.

·         Öz değerlendirmeleri yönetir.

·         Güvenlik raporlama sistemine ilişkin süreçleri yönetir.

·         Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir.

·         Hasta ve çalışan memnuniyetlerinin ölçülmesine yönelik çalışmaları yönetir.

·         SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar.

·         Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir.

·         Sağlıkta kalite yönetim sistemindeki komitelerin çalışmalarına üye olarak katılır.

2) KALİTE BİRİM SORUMLULARI

a)      Görevi : Kalite Birim Sorumlusu

b)     Amir ve Üst Amirleri : Başhekim,  Başhekim Yrd. , Kalite Yönetim Direktörü

c)      Sorumluluk ve İlişkileri : Hastanedeki Kalite Yönetim Sisteminin SKS uygun olarak hazırlanması, uygulatılması düzenli olarak denetlenmesi,
düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve Kalite Yönetim Sistemindeki gelişmelerin uygulanmasından sorumludur.

d)     Dikey – Yatay Koordinasyon ve Entegrasyon Noktaları : Başhekim, Başhekim Yrd., İdari Mali İşler Müdürlüğü, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü,
Kalite Yönetim Birimi, Kalite Yönetim Direktörü,  Kalite Bölüm Sorumluları,

e)      Görev Yetki ve Sorumlulukları :

·         SKS çerçevesinde yürütülen çalışmalara katılır.

·         Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder.

·         Öz değerlendirmelerin yapılmasını ve yürütülmesine katkı sağlar.

·         Güvenli raporlama sistemine ilişkin süreçlere katılır.

·         Risk yönetimine ilişkin süreçlere katılır.

·         Hasta ve çalışan memnuniyetlerinin ölçülmesine yönelik çalışmalara katılır.

·         Kalite yönetim sistemi ile ilgili, birimi ilgilendiren doküman prosedür ve talimatların sürekli kullanılır halde olmasını temin eder.

·         Dokümanların güncelliğini takip eder.

·         Kalite yönetim Sistem çalışmaları ile ilgili eğitim faaliyetlerine katılır.

·         Kalite göstergelerine yönelik süreçlere katılır.

·         Sağlıkta kalite yönetim sistemindeki komitelerin çalışmalarına üye olarak katılır.