T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Serik Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Serik Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Laboratuvarlar

Güncelleme Tarihi: 07/08/2017

BİYOKİMYA LABORATUVARI

Biyokimya oto analizörü testleri: Glukoz, Oral glukoz tolerans testi, ALT , AST, T.Kolesterol,Trigliserid,Üre, Kreatinin, CK, CK-MB(enzimatik), GGT, Amilaz, Kalsiyum, T.protein, T. Bilirubin, D.Birirubin, HDL, LDL, LDH, Ürik asit, Albumin, CRP, RF, Demir, Demir Bağlama Kapasitesi, HbA1c, Na, K, Cl, ASO, ALP.

Hormon Testleri: Serbest T3, Serbest T4, TSH, FSH, LH, Prolaktin, Estradiol, Total testesteron, Vitamin B12, Progesteron, Folat, Ferritin, DHEA-SO4, Total PSA, Beta-HCG, Troponin.

Koagülasyon Tesleri: APTT, PT

Tam İdrar Tetkiti ve Sedimantasyon Tesleri

Tetkikler hakkında hastaya yönelik kısa bilgi

Hastanemizde tedavi olan hastalara acil ve rutin biyokimyasal laboratuar hizmeti verilmektedir. Laboratuarımızda rutin biyokimya, tam idrar tetkiki, sedimantasyon ölçümü,  pıhtılaşma testleri (PZ, APTZ,) yapılmaktadır. Çalışılan rutin biyokimya testlerinin günlük olarak İnternal Kalite Kontrolleri takip edilmektedir. Yine laboratuarımızda çalışılan testlerin belli periyotlarda Dış Kalite Kontrolleri yapılmaktadır. Biyokimya testleri öncesinde hastaların bazı konulara dikkat etmesi gereklidir;

-          Genel olarak kan örneğinin 10-12 saatlik açlık sonrası, sabah alınması tercih edilmektedir. Daha kısa süreli veya uzamış açlık durumunda ilgili doktor bilgilendirilmelidir.

-           Örnek alımından önce, bazı testler etkilenebileceğinden ağır egzersizden kaçınılmalı, kan vermeden önce yarım saat dinlenilmelidir.

-           İlaçlar laboratuvar testlerini etkileyebilmektedir. Düzenli kullanılan ilaçlar, doktorunuz aksini söylemediği sürece alınmaya devam edilmeli, laboratuvar personeli bu konuda bilgilendirilmelidir.

-          Hemolizli, lipemik ve ikterik kan örnekleri laboratuvar testlerini etkileyebilmektedir, sonuçlar değerlendirilirken dikkate alınmalıdır.

Laboratuvar iletişim bilgileri ve hastane içindeki yeri

Örnekler aynı gün içinde ve Acil istekleri öncelikli olarak bekletilmeden çalışılır. Tetkik sonuçları aynı gün içersinde istem yapılan birimlerden ve hastane internet sitesinden alınabilir. Laboratuarımız Hastanenin giriş katında bulunmaktadır.

           

                       MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

Laboratuarımızda çalışılan testler

1.Balgam yayması, kültürü, bakteri tanımlaması ve antibiyogram : Alt solunum yolu enfeksiyonlarında etken mikroorganizmanın saptanması

2.Boğaz kültürü: Faranjit etkeninin Streptococcus pyogenes olup olmadığını araştırmak.

3.BOS yayması, kültürü, bakteri tanımlaması ve antibiyogram

4.Dışkı kültürü, bakteri tanımlaması ve antibiyogram : Laboratuvarımızda dışkıda Salmonella ve shigella türlerinin varlığı araştırılmaktadır

5.Genital sekresyon yayması, kültürü, bakteri tanımlaması ve antibiyogram

6.İdrar kültürü, bakteri tanımlaması ve antibiyogram

7.Konjonktival örnek yayması, kültürü, bakteri tanımlaması ve antibiyogram

8.Kulak akıntı kültürü, bakteri tanımlaması, antibiyogram

9.Nazal sekresyon kültürü, bakteri tanımlaması ve antibiyogram

10.Plevral sıvı kültürü, bakteri tanımlaması ve antibiyogram

11.Periton yayması, kültürü, bakteri tanımlaması ve antibiyogram

12.Pü yayması, kültürü, bakteri tanımlaması ve antibiyogram

13.Trakeal aspirat yayması, kültürü, bakteri tanımlaması ve antibiyogram

14.Dışkı yayması

15.Dışkıda parazit aranması

16.Brucella lam aglütinasyon (rosebengal testi)

17.Salmonella lam aglütinasyon

18.VDRL kart test (Sifilis tanısı için)

19.Anti Hbs

20.HBs Ag

21.Anti HCV

22.Anti HIV

Testler hakkında hastaya yönelik kısa bilgi

Kültür laboratuarı: Yapılan kültür sonuçları normal şartlarda ortalama iki günde verilir. Mantar, boyalı preparat ve parazit incelemeleri numune alındığı aynı gün verilmektedir.

Eliza laboratuarı: Saat 11:00’e kadar alınan numunelerin sonuçları aynı gün saat  13:30’dan itibaren verilir. 11:00-17:00 arasında alınan numunelerin sonuçları kan alındıktan 3  saat sonra verilir.

                                                                      

                        PATOLOJİ LABORATUVARI

LABORATUVARIN KISA GEÇMİŞİ:
         
Serik (ANTALYA) İlçe Devlet Hastanesi Tıbbi Patoloji Laboratuvarı tarafından Haziran 2007’de kurulmuştur. Patoloji laboratuarı 1 adet doku gömme-kesit alma-arşiv odası ; 1 adet numune kayıt-kabul-makroskopi odası  ve 1 adet mikroskopi odası-doktor odası  şeklinde 3 odadan oluşmaktadır.

YAPILAN TETKİKLER: 
          Bölümümüzde hastalardan alınan dokular veya vücut sıvıları rutin ve özel yöntemlerle incelenir. Bu incelemeler aşağıdaki temel başlıklarda yapılır. Tetkiklerin sonuçlandırma süresi incelenen doku ve gerekli özel laboratuvar tetkiklerinin durumuna göre 3 ile 10 gün arasında değişebilir. 
Rutin patoloji yöntemi: Hastalardan alınan dokular rutin makroskobik değerlendirme ardından mikroskobik değerlendirmeler için hazırlanır. Hematoksilen eozin boyanmış preparatlar patoloji uzmanı doktorlar tarafından ışık mikroskobunda değerlendirilir.

Rutin sitopatoloji lyöntemi: Hastalardan alınan vücut sıvıları ve hazırlanan yayma preparatları rutin olarak mikroskobik değerlendirme için hazırlanır  ve patoloji uzmanları tarafından değerlendirilir.
Histokimya tetkikleri: Özellikle rutin hematoksilen eozin boyamanın gösteremediği dokunun hücresel ve yapısal özelliklerini göstermek için özel boyama yöntemleri gerekir. Lüzumu halinde; patoloji teknisyeni histokimyasal boyamaları gerçekleştirir. Bu yöntemler ; periodik asit Schiff (PAS) ve Retikulin boyalarıdır.  
TETKİKLER HAKKINDA HASTALARA YÖNELİK  BİLGİ:
            Başta kanserler olmak üzere birçok hastalığın kesin teşhisi hastalardan alınan doku yada sıvıların patoloji laboratuarlarında incelenmesi ile konulur. Patoloji Laboratuvarı hastalıkların tanısına yönelik doku ya da organlardan alınan küçük doku örnekleri (biyopsi), vücut sıvıları (göğüs boşluğu sıvısı, batın sıvısı, beyin-omurilik sıvısı vb.), sürüntü örnekleri (vaginal smear, vb.) ya da ameliyatla çıkarılan organlar incelenmektedir. Patoloji raporunun yazılması; dokunun ve yapılan incelemelerin özelliklerine göre 10 günden fazla sürebilir. Bu gibi durumlarda ve hastanın tedavisi ile yapılacak işlemlerin etkilenebileceği durumlarda hastayı izleyen hekime bilgi verilir. 
             Patolojik incelemelerin sonucunda; hastalıkların doku ya da organlarda yol açtığı değişiklikler değerlendirilerek tanı konulmaktadır. Bu incelemeler doku yada hücrelerin belirli işlemlerden geçirilerek  ışık mikroskobu altında incelenmesi ile yapılır. Bu aşamalarda dokunun direkt gözle ve ışık mikroskop değerlendirmesini de içeren klasik yöntemler yanı sıra, histokimyasal boyama gibi ek yöntemler  de kullanılmaktadır.Uzman patologlar örnekleri değerlendirir ve tanı verir. Olgulara ait raporlar bilgisayar ortamında ve ciltlenerek arşivlenir, parafin bloklar ve lamlar arşivlerde saklanır. 

                        KAN TRANSFÜZYON MERKEZİ

Kan transfüzyon merkezimiz hastanemizde tedavi olan hastalarımızın kan ve kan ürünü ihtiyaçlarını karşılamaktadır.Kan ve kan ürünleri  anlaşmalı olduğumuz Antalya Kızılay kan merkezinden temin edilmektedir.Hastalarımızın sıkıntı yaşamamaları için yeterli sayıda kan ve kan ürünü stoklarda bulundurulmaktadır.Kan temininde sıkıntı olduğu dönemlerde merkezimiz her türlü kan ve kan ürününü hazırlayabilecek kapasiteye sahiptir.
               Merkezimizde görev yapmakta olan  personeller "Kan bankacılığı eğitim sertifikası" na sahiptir.Merkezimiz sağlık hizmetinin sürekliliği açısından 24 saat hizmet vermektedir.

Yapılan testler

1.Alıcı–Verici ABO ve RhD Belirlenmesi

2.Cross-match