T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Serik Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Serik Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İdari Birimler

Güncelleme Tarihi: 07/08/2017

 KALİTE YÖNETİM BİRİMİ : Kalite Yönetim Birimi Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından aşağıda belirlenen işlemleri yerine getirir.

SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.

Kurumsal amaç hedeflere yönelik çalışmaları takip etmektedir. Bölüm hedeflerine yönelik, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirir.

Öz değerlendirmeleri yönetir.

Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetir.

Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geri bildirimlerinin alınması gibi.) yönetir.

SKS çerçevesinde dökümanların yönetimini sağlar.

Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir.

SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır.

SKS’nin uygulamasına yönelik belirlenen bölüm kalite sorumluları ile koordineli çalışır.

Uygunsuzluk, düzeltici – önleyici faaliyetleri takip eder.

SATIN ALMA BİRİMİ : Hastanemiz ambarları tarafından ihtiyaç olarak bildirilen malzemelerin alım işlemlerinin yapıldığı birim.

TAHAKKUK BİRİMİ: Hastanemize müracaat ederek tetkik ve tedavileri tamamlanan hastalara kullanılan malzemelerin muayene ücretlerinin SUT hükümlerine uygun olarak düzenlenen faturaların kurumlarına gönderildiği birimdir.

HASTA HAKLARI BİRİMİ : Hastaların hastanemizde karşılaştıkları sorunların çözümünü sağlayan birimdir.

GİDER TAHAKKUK BİRİMİ : Hastanemize alımı gerçekleştirilen ihale, doğrudan temin, hasta bazlı malzemelerin  faturalarının geldiği ve ödeme emri hazırlanarak, ödenmek üzere saymanlık müdürlüğüne gönderen birim.

BİLGİ İŞLEM : Hastane bilgi yönetim sistemlerinde oluşan arızaları ve HBYS programına kayıt edilen bilgilerin yedeklendiği ve saklandığı birim.

İSTATİSTİK : Hastanemizde kamu hastaneler kurumuna gönderilmek üzere bilgi ve verilerin toplandığı ve ilgili kurumlara yazışma ve online olarak gönderen birim

ATIK YÖNETİMİ : Atıkların “Çevre ve Orman Bakanlığı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun çevreye insan sağlığına zarar vermeden kaynağında ayrı olarak toplanmasını, servis içinde taşınmasını, geçici depolanması, taşınmasını ve bertarafını sağlamak.

SİVİL SAVUNMA : Acil durumlarda veya afetlerde nasıl bir yol izleneceğinin planlandığı ve gerekli tatbikatların yapıldığı birimdir.

CENAZE İŞLEMLERİ : Hastanede meydana gelen ex olaylarında veya dışarıda olan exlerde morg ünitesine kabul edildiği gerektiğinde yıkama ve kefenleme işleminin yapıldığı yerdir.

AMBARLAR : Hastanemize satın alınan malzemelerin tesliminin yapıldığı ve birimlere dağıtımının yapıldığı yerdir.

SANTRAL :

Kurum içinden ve dışından arayan kişiler nezaketle cevap verilerek ilgili birime bağlanır.

 Hastane içindeki dahili anonslar yapılır.

 Dahili telefon listesi oluşturularak hastanenin tüm birimlerine dağıtılır.

 Hastane içindeki tüm telefon arızaları tespit edilerek teknisyenlere bildirilir.

 Asansör içinden yapılan çağrılara cevap verilir.

PERSONEL İŞLERİ : Hastanede çalışan personellerin her türlü özlük işlerinin yapıldığı ve gelen evrakların ilgili birime dağıtımının sağlandığı ve cevaplandığı birimdir.

ARŞİV : Hasta dosyalarının, personel özlük dosyalarının ve hastane yazışmalarının arşiv ve yönetmeliğine göre saklandığı yerdir.

MAAŞ : Hastane personellerinin maaşlarının, ek ödemelerinin nöbet parası vb. ödemelerin hazırlandığı ve ödenmek üzere mal müdürlüğüne gönderen birimdir.

SAYMAN MUTEMETLİK : SGK mensubu olmayan hastaların tedavi ve tetkik ücretlerinin tahsil edildiği ve ödenmeyen faturaların takip edildiği gerekli yasal işlemlerin yapıldığı birimdir.

TEKNİK SERVİS : Hastanede meydana gelen arızaların bildirildiği ve giderildiği birimdir.

MUTFAK : Hastanede yatan hastaların  ve çalışanların yemeklerinin hazırlandığı, diyet gerektiren hastaların diyetisyen direktifinde diyet yemeklerinin hazırlandığı birimdir